اخذ گواهینامه ها

در تداوم بهبود روز افزون کیفیت محصولات تولیدی و تلاش بی وقفه کارگران و کارکنان خود در سال 1383 به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال 1383 به عنوان واحد برتر از طرف معاونت غذا و دارو انتخاب گردید.درسال 1389 موفق به دریافت گواهینامه ISO9001:2008 و iso 22000:2005 از شرکت tuv intercert آلمان گردید.