کنسرو نخود فرنگی

محتویات:

  • نخود سبز
  • آب آشامیدنی
  • نمک تصفیه شده خوراکی