کنسرو ذرت شیرین

محتویات:

  • ذرت شیرین
  • شکر
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • آب آشامیدنی