کنسرو ماهی تن در روغن

محتویات:

  • ماهی تون تکه ای روشن
  • روغن نباتی مایع
  • نمک تصفیه شده خوراکی