کنسرو نخود آبگوشتی

محتویات:

  • نخود آبگوشتی
  • نمک تصفیه شده خوراکی
  • آب آشامیدنی