کنسرو مرغ

محتویات:

  • مرغ (70 درصد)
  • روغن نباتی مایع
  • نمک تصفیه شده خوراکی